Program „Bezpiecznie, to wiedzieć i znać”

W roku szkolnym 2017/2018 przystąpiliśmy do realizacji programu edukacyjno -profilaktycznego pod nazwą „Bezpiecznie, to wiedzieć i znać”, realizowanego we współpracy z Policją. Założenia przedmiotowego programu zostały przygotowane we współpracy
z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Program jest adresowany do dzieci oddziałów zerowych i klas pierwszego etapu edukacyjnego. Jego założeniem jest wypracowanie u najmłodszych umiejętności i nawyków rozpoznawania, przewidywania oraz zapobiegania zagrożeniom występującym w środowisku, w szczególności wynikającym ze współżycia społecznego.
Opr. Małgorzata Kubiatowicz – szkolny koordynator projektu