Projekt ekologiczny

W okresie od września do czerwca 2018 r. realizowany będzie w Szkole Podstawowej nr 51 w Poznaniu projekt ekologiczny.
Celem projektu jest kształtowanie u dzieci świadomości ekologicznej oraz aktywnych postaw wobec przyrody. Dostrzeganie wpływu człowieka na środowisko jest niezwykle ważne we współczesnym, wciąż rozwijającym się świecie, w którym technologia zaczyna przeważać nad dobrem środowiska naturalnego. Jest to kluczowy element edukacji dzieci, gdyż to od nich zależy, jaki świat następne pokolenia zastaną w przyszłości.