SZKOLNE KOŁO KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNE

W naszej Szkole działa Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne. 

Należą do niego uczniowie z klas IV-VI.

Opiekun:                                      mgr Beata Kociszewska

Nauczyciel wspomagający:        mgr Monika Karasiak. 

Głównym celem działalności koła jest :


- rozwijanie wśród jego członków zainteresowań krajoznawczych i turystycznych

- zachęcanie do poznawania regionu w którym mieszkamy (zabytków, piękna krajobrazu i ciekawych miejsc w regionie)

- popularyzacja czynnych form wypoczynku

- rozwijanie ochrony przyrody poprzez turystykę

Wędrujemy malowniczymi szlakami w okolicach Poznania. Na mecie zdobywamy nagrody w konkursach krajoznawczych i rekreacyjnych, otrzymujemy znaczek rajdowy i ciepły posiłek. Uczniowie mogą zdobywać także punkty na Odznaki Turystyki Pieszej (OTP).  Koło działa we współpracy z oddziałem PTTK Poznań-Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka, Kołem PTTK „Łaziki” w Swarzędzu z Oddziału Poznań-Nowe Miasto, PTTK Oddział „Rataje” przy SM „Osiedle Młodych.

 

Bierzemy udział w konkursach krajoznawczych:


-
Wojewódzki Ogólnopolski Młodzieżowy  Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”

- Wojewódzki  Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży Szkolnej.               

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Strona 3 z 3