Zdalna szkoła – wsparcie

Powiat poznański otrzymał środki na dofinansowanie szkół w celu ułatwienia uczniom dostępu do zdalnego nauczania.

W ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, powiat poznański złożył wniosek o sfinansowanie zakupu laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Powiat poznański znalazł się na liście wnioskodawców, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety, wielu z nich nie posiada dostępu do sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

W ramach dofinansowania zakupiono laptopy, które zostały przekazane do szkół prowadzonych przez powiat poznański. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.