Szkoła Podstawowa nr 51 im. Bronisława Szwarca

        Nasza szkoła szczególnie dba o wychowanie sportowe dzieci i młodzieży. W kształceniu zintegrowanym funkcjonuje klasa piłkarska pod patronatem KKS Lech Poznań oraz pływacka rekomendowana przez AZS UAM Poznań. Na II etapie edukacyjnym (od klasy 4.), prócz niniejszych dyscyplin nieprzerwanie uprawianych przez uczniów, proponujemy oddziały o profilach: hokej na trawie dla chłopców działający pod szyldem WKS Grunwald, lekka atletyka dla dziewcząt AZS Poznań, koszykówka pod opieką MUKS Poznań i Biofarm Basket oraz piłka nożna dla dziewcząt we współpracy z Wielkopolskim Związkiem Piłki Nożnej. Dzieci mogą także uczyć się w klasach kształcenia ogólnego.
       Najmłodszych kandydatów ubiegających się o przyjęcie do placówki zapraszamy do oddziału przedszkolnego, gdzie w przyjemnej atmosferze i komfortowych warunkach przygotowywać się będą do edukacji w klasie pierwszej.
Program edukacji wczesnoszkolnej przewiduje naukę języka angielskiego kontynuowaną w starszych oddziałach, zaś od klasy 7. młodzież uczestniczy w lekcjach języka niemieckiego. Dzieci korzystają także z w pełni wyposażonych pracowni informatycznych podczas zajęć lekcyjnych, jak i dodatkowych. Oprócz tego mają okazję rozwijać swoje pasje na kółkach przedmiotowych: polonistycznych, językowych, matematycznych, przyrodniczych, muzycznych, religijnych, a także doskonalić umiejętności sportowe na pozalekcyjnych zajęciach oraz miejskich i wojewódzkich zawodach. Aktywiści odnajdą się w szeregach Samorządu Uczniowskiego oraz Szkolnego Koła Wolontariatu.
       Szkoła usytuowana jest w centralnej części os. Lecha z dala od ruchliwych ulic. Mieści się w dwukondygnacyjnym budynku. Każda klasa ma swoją salę lekcyjną, dzięki czemu dzieci mogą pozostawić część przyborów i książek w szufladach. W szatni każdy uczeń korzysta z przydzielonej szafki zabezpieczonej kodem. Dysponujemy bardzo dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną; w trakcie przerw dzieci korzystają z księgozbioru biblioteki systematycznie uzupełnianego o nowości na rynku wydawniczym. Zajęcia sportowe odbywają się w dwóch pełnowymiarowych salach gimnastycznych oraz zadaszonym, wielofunkcyjnym boisku ze sztuczną nawierzchnią. Do użytku pozostają także: sala do gimnastyki korekcyjnej i dwa place zabaw. Zapewniamy stałą opiekę pielęgniarki szkolnej, logopedy, psychologa i pedagoga. Zajęcia dydaktyczne prowadzi w pełni wykwalifikowana kadra nauczycielska. Prowadzimy także stołówkę oraz świetlicę dla oddziałów klas 0-3. Uczniowie naszej szkoły zdobywają wszechstronne osiągnięcia sportowe i naukowe na poziomie miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim.