KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SP 51

Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022 będą odbywały się 1 września w godzinach 8.30-11.30 w dużej świetlicy (przez okna przy głównym wejściu do szkoły). Jeśli ktoś z Państwa nie będzie tego dnia mógł się pojawić można pobrać załączoną kartę i wypełnioną zostawić w portierni lub w skrzynce przy wejściu do szkoły. (pobierz kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy)
 
Prosimy o dokładne zapoznanie się z inrofmacjami zawartymi w karcie.