Statut Szkoły

Statut Szkoły

Załącznik nr 1( Procedury bezpieczeństwa w szkole)

Załącznik nr 2 (Procedury kontaktów rodziców ze szkołą)

Załącznik nr 3 (Szczegółowe procedury dotyczące postępowania w systuacjach kryzysowych)

Załącznik nr 4 ( Regulamin klas sportowych)

Załącznik nr 5 (Procedury zwalniania i usprawiedliwiania uczniów)

Załącznik nr 6 (Regulamin udostępniania informacji o uczniu)

Załącznik nr 7 (Regulamin stołówki szkolnej)

Załącznik nr 8 - procedury odbioru uczniów klas I-III ze szkoły