Hymn szkoły

hymn slowahymn nuty


Hymn szkoły (wersja instrumentalna): 
Hymn szkoły (wersja wokalna):