Dyrekcja szkoły

Dyrektor szkoły

mgr Kamilla Pona

Zastępca dyrektora szkoły

mgr Monika Szymczak
mgr Urszula Schober
mgr Maciej Bandosz