Dotychczasowe wydatki Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Do dnia 30.11.2021 - dofinansowaliśmy 10 wniosków do nagród w konkursach plastycznych, historycznych, polonistycznych, językowych oraz konkursach organizowanych przez Bibliotekę oraz Świetlicę szkolną. 
 
W kolejnych planach Rada Rodziców oprócz dofinansowania doraźnych inicjatyw chce:
 
- partycypować w kosztach kolejnej maszyny do szycia w programu "Szyjemy i pomagamy" lub przeznaczenie środków na zakup materiałów i wypełnienia do tejże inicjatywy
- sfinansowanie naklejek edukacyjnych w szkole 
- zakupu 2 dozowników cateringowych na poczet kolejnych festynów i imprez w których czynnie bierze udział Rada Rodziców