Zajęcia i wydarzenia odbywające się w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/22

Zajęcia tematyczne (m.in. przyrodnicze, fotograficzne);
Zajęcia plastyczne i techniczne z wykorzystaniem różnorodnych technik;
Zajęcia czytelnicze (w tym czytanie z rodzicami);
Gry planszowe;
Zabawy ruchowe;
Zajęcia sportowe z trenerami;
Zabawy z chustą animacyjną;
Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu;
Zagadki, gry logiczne, krzyżówki;
Seanse filmowe;
Pomoc w odrabianiu zadań domowych;
Zabawy konstrukcyjne;
Obchody świąt i ważnych dni (Dzień Chłopca, Andrzejki, Święto Niepodległości itd.);
Spotkania z przedstawicielami służb (straż miejsca, nadleśnictwo);
Konkursy tematyczne.

Zapraszamy do zapoznania się z comiesięcznymi fotorelacjami z wydarzeń w świetlicy szkolnej. Będą one umieszczane na stronie internetowej szkoły w zakładce ŚWIETLICA w formie linku, z którego można pobrać prezentację.


Zespół świetlicy szkolnej