Spotkania indywidualne

SPOTKANIA INDYWIDUALNE Z NAUCZYCIELAMI
I semestr, rok szkolny 2020/21

Dyżury nauczycieli na spotkania indywidualne z rodzicami w Szkole Podstawowej Nr 51 będą odbywały się wg załączonego harmonogramu. Na spotkanie z nauczycielem, należy się wcześniej umówić na min. 3 dni robocze przed planowanym spotkaniem, za pośrednictwem eDziennika Vulcan. Nauczyciel po otrzymaniu zapytania, potwierdzi dokładną godzinę spotkania. Rodzic / opiekun prawny przed spotkaniem oczekuje na nauczyciela przy portierni, gdzie należy dopełnić obowiązku wpisania się do rejestru osób wchodzących na teren szkoły. Podczas pobytu w szkole, obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą oraz dezynfekcja dłoni przy wejściu. W spotkaniu może uczestniczyć tylko osoba zdrowa, bez objawów przeziębienia itp. Przypominamy również o możliwości bieżącego kontaktu z nauczycielami za pośrednictwem eDziennika Vulcan oraz służbowego adresu e-mail.

Dyżury nauczycieli - harmonogram