Spotkania indywidualne

W roku szkolnym 2021/22, wyznaczone zostały następujące terminy do spotkań indywidualnych z rodzicami:

I termin 18-22 października 2021 r.
II termin 6-10 grudnia 2021 r.
III termin 21-25 lutego 2022 r.

Rodzic / opiekun prawny chcąc umówić się na spotkanie indywidualne z nauczycielem, kontaktuję się z nim w tygodniu poprzedzającym poprzez eDziennik Vulcan, na umówienie dnia i godziny. Spotkania indywidualne odbywają się OnLine poprzez aplikację Meet. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą dyrekcji, można zorganizować spotkanie na terenie szkoły, zachowując wszelkie rygory sanitarne. Nauczyciel ma możliwość zorganizowania dodatkowego spotkania z rodzicem / opiekunem prawnym w innym, dogodnym dla obu stron terminie.